Prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea HASID S.R.L. (DEKOSTIL) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 31015.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, DEKOSTIL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor privind situatia contului lor de pe www.dekostil.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor.

Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a DEKOSTIL, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 31015, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre Dekostil, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre Dekostil, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor.. De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre Dekostil atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.
Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa MARAMURES,Loc. Baia Mare, strada Bogdan-Voda Nr.5B/48

va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa interviti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Forta majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau alte verificari legale, daca aces

 

Confidentialitatea datelor personale

SC HASID  SRL  respecta legile in vigoare privind confidentialitatea datelor. SC HASID SRL nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza datele dvs de contact unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese de e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulgaadresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

Numarul de inregistrare al notificarii transmise de  SC HASID SRL urmeaza sa fie transmis de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site ul www.dekostil.ro adresa sa de email, poate opta ca aceasta sa fie stearsa din baza de date a siteului nostru www.dekostil.ro. Pentru a sterge informatiile furnizate de dvs din baza de date, este suficient sa ne contactati si sasolicitati acest lucru la adresa de e-mail: contact@dekostil.ro

SC HASID SRL garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise de catre clienti prin sistemul sau informatic.

SC HASID SRLnu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de orice defectiuni sau erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea, SC HASID SRL nu raspunde pentru defectiunile care pericliteaza securitatea serverului pe care este gazduit site-ul si nu raspunde pentruactiunile tertilor indreptate impotriva site ului si/sau a clientilor sai.

La efectuarea unei comenzi vom stoca informatiile dvs. personale. Prin acesta acceptati faptul ca stocam informatiile de care avem nevoie pentru a finalizacomanda dvs. si sunteti de acord sa primiti pe viitor materiale promotionale prin orice mijloace de comunicare (telefon, posta, e-mail etc.) din partea SC HASID SRL.

SC HASID SRL se obliga sa respecte cumparatorului drepturile prevazute de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrareadatelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. Nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia siva utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti.

La cererea expresa a cumparatorului, vanzatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de rectificare saudreptul de stergere a datelor, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, cumparatorul va trimite vanzatoruluipe adresa de e-mail dekostil@yahoo.com sau prin posta la adresa str. Str. Bogdan-Voda nr.5B/48, mun. Baia Mare, jud. Maramures, o cerere intocmita in formascrisa, datata si semnata, in care va specifica in detaliu solicitarea.